Kommunedelplan for Naturmangfold

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfoldet i kommunen.

Søk om tilskot til inkludering av barn og unge 2023

Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha sjanse til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskuddsordninga skal bidra til utvikling av åpne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. 

Restart og nye verkty for utvikling av Skei sentrum

Møte 31. oktober i Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT)

Vi har ledige timar til influensavaksinering

Har du gløymt å bestille time?

Eigenberedskap

Dette bør du ha heime i tilfelle ei krise oppstår

Støtt årets TV-aksjon for Leger Uten Grenser på Vipps 2133

Lokale legar med klar oppfordring om å gi:

Babysvømminga går som normalt

Etter ein periode med temperatur-utfordringar, er det no full drift i svømmebassenget igjen.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte for organisasjonar 19. oktober

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00

Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Eitt-årig kampanje med digitale tenester

Surnadal legesenter er stengt tysdag 11. oktober

Omlegging til nytt datasystem