KORLEIS ER DET Å VERE SYKLIST OG FOTGJENGAR I SURNADAL?

Alle innbyggarar, lag, foreiningar og andre brukarar er velkomne til å gi innspel om korleis kommunen kan bli meir tilgjengeleg og attraktivt for gåande og syklande.

Fleire kan få bostøtte til høge strømutgifter

Husbanken melder at fleire minstepensjonistar, uføre og andre med låge inntekter kan få bostøtte til høge strømutgifter i vinter. For å få utbetaling i januar, må du huske å søke innan 31. desember.

Koronasmitte ved SUBUS 6. trinn og ved to andre smittesporingar

Smittetrykket i kommunen er igjen høgt.

Nytt smittetilfelle

Ein person har fått bekrefta smitte med positivt svar på PCR-test. Personen er tilsett ved ei større bedrift i Surnadal. 

Surnadal kulturhus – opningstider jula 2021

      Her kjem ei oversikt over opningstidene for biblioteket og sjølve kulturhuset fram til og med årsskiftet.

Siste nytt frå koronavaksineringa

Frå januar  kan du velje mellom Pfizer og Moderna som oppfriskingsdose.  

Kommunestyremøtet 16. desember blir gjennomført digitalt

  Du kan følge møtet på KommuneTV.

Surnadal kommune hevar beredskapen og innfører tiltak

I tråd med den nasjonale beredskapssituasjonen blir det nokre endringar frå og med i dag:

Velkommen til ny Stikk UT! -sesong!

 

Påvist smitte hos ein tilsett ved Surnadal legesenter

Gode smittevernrutiner ser ut til å ha forhindra vidare smitte.