Beredskapsinformasjon om ekstremveret Hans

Ekstremveret Hans er på veg. Surnadal kommune er i beredskap i tråd med gjeldande farevarsel frå myndigheitene. 

Døde eller sjuke fuglar og andre dyr

På grunn av den pågåande fugleinfluensaen ønkjer Surnadal kommune å informere om følgjande:

Årets kunsthending

SURNADAL OPEN inviterer deg med på ei reise i kunst 12. august:

Sommarprat med ungdommen

Vi har tatt ein prat med nokre av dei som har hatt sommarjobb i kommunen og fått høyre kva oppgåver dei har og kva dei synes om det å arbeide i kommunen.

Oppsummering badevasskvalitet 2023

Her er resultata av prøvetaking av badeplassar i kommunen. Som de ser så er resultata stort sett utmerket.

Står du i manntalet?

For å kunne stemme ved haustens kommunestyre og fylkestingsval må du stå i manntalet. Manntalet  blir utlagt til allment ettersyn slik at du kan sjekke om namnet ditt står der.

Reguleringsplan for Bøfjorden sag - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har i møte 28. juni 2023 vedtatt å legge reguleringsplan for Bøfjorden sag ut til høyring og offentleg ettersyn.

Reguleringsplan for Orrenlia hyttefelt 64/5 - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har i møte 28.06.2023 vedtatt å legge reguleringsplan for Orrenlia hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank gir kr. 86.000 til grue i kvilebua

Tildelinga av gåvemidlar frå Sparebankstiftelsen gjer at at vi kan bygge ei trivselsskapande grue i naturstein i kvilebua, noko mange vil få glede av.

Sommaraktivitetar

I morgon, onsdag, inviterer frivilligsentralen og ungdomsklubben mellomtrinnet til ei kreativ stund på frivilligsentralen, frå 12.00 til 15.00. Torsdag blir det open ungdomsklubb og kino for dei frå 7. til 10. trinn, frå 11.00 til 15.00. Begge dagane vil det bli servert "kakstjiv&pålægg". PROGRAM (PDF, 523 kB)