Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøsseberarar besøke 2,3 millionar husstandar. Dette gjør TV-aksjonen til Norges største dugnad og verdas største innsamlingsaksjon. Vil du vere med og gå årets viktigaste søndagstur? Registrer deg med kontaktinformasjon og kva krins i Surnadal kommune du ønskjer å gå i, og du vil motta praktisk informasjon på epost. Det er behov for bøsseberarar  i alle krinsane som er synleg i lista når du registrerer deg. Registrer deg her

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til markering av Villaksens år 2019

Tid og stad: Storstuå på kulturhuset (inngang nedre), Skei i Surnadal
torsdag 26. september kl. 19:00

Ved funn av kadaver av sau eller ku, ber vi alle om å varsle Surnadal kommune ved Råg Ranes på mobil: 90139231. Potensielle eigarar vil bli kontakta av kommunen. 

Vi har ledig nyoppretta interkommunal stilling som psykolog/psykologspesialist i kommunane Rindal og Surnadal, der Rindal er vertskommune. Stillinga er lyst ut med forbehald om politisk godkjenning.

Oppdatering kl. 12:30: Surnadal kommune har no oppheva krisestab og avventar situasjonen. Fylkesveg 325 er open for vanleg trafikk.

Det pågår redningsaksjon av sauer og kyr som er teke av flaum i elva Surna. Politiet oppfordrar alle om å sikre husdyra sine og følge med på flaumen. Surnadal kommune har sett krisestab og følgjer situasjonen tett.

Forsterkinga av Todalsvegen mellom Åsbøen og Svinvika nærmar seg slutten. Ein del av strekningen er så smal at det ikkje er mogleg å ha trafikk på vegen når asfalten blir lagt.

Oppteljinga etter kommunestyrevalet i Surnadal er no klart. 

Kartverket har gjort fleire namnevedtak:

Are you a Norwegian or foreign national and unsure whether you can vote at this year's municipal and county council elections? See what rules apply to you.

Her er oversikt over kurs- og gruppetilbod til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, hausten 2019.