08.03.2021: Status for koronavaksineringa og oppstart av gruppe 5

Denne veka blir det oppstart med vaksinen frå AstraZeneca til gruppe 5, i tillegg til dei som skal ha dose 2 med Pfizer - BioNTech.

05.03.2021: Klargjering frå Helsedirektoratet om idrettsarrangement og kommunegrenser

Helsedirektoratet kjem på oppfordring frå fleire kommunar med ei klargjering knytta til arrangement, med vekt på idrettsarrangement for barn og unge under 20 år:

03.03.2021: Endring i vaksinestrategi utan vesentleg effekt på vaksineringa i Surnadal

Her kjem litt informasjon om koronavaksineringa og kva vi kan forvente dei neste par vekene.

Anbefaling om koking av drikkevatn frå Sæterbø vassverk i Bæverfjord

Abonnentane tilknytta det kommunale vassverket Sæterbø i Bæverfjord oppfordrast til koking av drikkevatn og vatn til bruk i matlaging.

24.02 2021: Råd til lag og foreiningar om avvikling av møte

Det er høgsesong for årsmøte og fleire lurar på om eller korleis desse kan gjennomførast i tråd med nasjonale reglar og råd. Under har vi samanfatta ei sjekkliste for ansvarleg arrangør.

22.02.2021: Arbeidsgjevarar må søke om godkjenning av innkvartering for innreisekarantene

Innkvarteringa som arbeids- og oppdragsgjevarar stiller til disposisjon for utanlandske arbeidstakarar i innreisekarantene, må heretter førehandsgodkjennast av Arbeidstilsynet

19.02.2021: Dei viktigaste endringane i nasjonale tiltak frå 23. februar

Dei fleste nasjonale tiltaka vi kjenner frå før blir oppretthalde, men det kjem noko lettelsar, spesielt retta mot barn og unge, gjeldande frå 23. februar. Under har vi samla dei viktigaste endringane for sosiale samankomstar og arrangement.

19.02.2021: Lettelsar i besøksrutiner ved sjukeheimen

Sjukeheimen har no fullvaksinert langtidsbebuarane. Dette gjev ein milepél med omsyn til besøksrutiner, og vi er glade for å kunne lette på restriksjonane.

Koronavaksineringa: Påminning om dose 2 til dei som vart vaksinert 29. januar

Dei 18 personane over 85 år som fekk første dose med koronavaksine på Kulturhuset den 29. januar, skal møte opp og få si andre dose fredag 19. februar. 

16.02.2021: Nytt frå koronavaksineringa - kun innkalling til andre dose i veke 8

Koronavaksineringa er godt i gang med prioriteringsgruppe 3 kor vi no vaksinerer personar på 80 år. Grunna begrensa tilgang på vaksiner blir det i neste veke eit kort opphald i vaksinering av nye personar i denne gruppa.