Oppdatert lokalt vaksineringsscenario til og med august

Eit lokalt v aksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar kommunen. 

Koronatesting (PCR) i mai/juni 2021:

  Det blir open teststasjon ved ambulanseinngangen på Surnadal legesenter desse dagane i veka: Veke 22: mån 31. mai - onsdag 02. juni  - torsdag 27. mai - fredag 04. juni. Frå og med  veke 23 blir det testing 3 dagar i veka: måndag - onsdag og fredag. Bestill test elektronisk på c19.no

Melding om overgang frå gult til grønt beredskapsnivå i barnehagane og skulane i Surnadal kommune frå tysdag 01.06.21

Vi er glade for å informere om at kommuneoverlege Bjørn Buan saman med leiarane i oppvekst, i dag har vorte einige om å gå frå gult til grønt beredskapsnivå i barnehagane og skulane i Surnadal frå i morgon tysdag 01.06.21.

Testing korona denne veka (veke 22)

    Denne veka er det open teststasjon for koronatesting måndag, onsdag og fredag. Bestill koronatesting på c19.no

Vedtak på namn: Modalan

27.05.2021: Trinn 2 av gjenopninga gjeld no

Regjeringa går til andre trinn i gjenopningsplanen frå torsdag 27. mai. Surnadal kommune følger nasjonale felles tiltak.

SØK SOMMARJOBB-17 2021!

Ungdommar som fyller 17 år i 2021 og er busett i Surnadal blir inviterte til å søke på sommarjobb:

20.05.2021: Oppdaterast - Status for koronavaksineringa med ny vaksinestrategi

Regjeringa kunngjorde i ein pressekonferanse den 19. mai si endelege beslutning om å endre vaksinestrategi.

18.05.2021: Nytt tilbod om hurtigtesting ved Midtnorsk HMS-senter

Frå og med denne veka tilbyr Midtnorsk HMS-senter hurtigtesting av covid-19. Dette er eit godt supplement til testtilbodet i Surnadal.

11.05.2021: Status frå koronavaksineringa - ein periode med kun vaksiner til dose 2

Vi vaksinerer like mange som tidlegare, men med vaksineforsyningane vi får frå FHI no, vil det kun vere til dose 2 vi får vaksiner.