Telenorvarsel: Fiberfeil og redusert mobildekning

I tillegg til dagens Telenor-trøbbel pågår det eit planlagd vedlikehaldsarbeid som påverkar Bollen.

Ekstra med film

Det fine kinovêret held fram, så Surnadal kino har sett opp enno meir film enn planlagt (og annonsert).

Oppdatering Folldalsvegen

Melding frå Statkraft ang anleggsarbeida i Folldalen:

Meldingar frå biblioteket

  Sommaren er tid for å lese – og ta ferie…

Fylkeskommunal støtteordning til lag som driv med integreringstiltak for flyktningar

      Til frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir.

Tilbod om 4. dose koronavaksine til personar 75 år og eldre

     

Ka ska vi finn på?

Sjekk brosjyren Aktivitetar i Surnadal!

Koronanytt: Datoar for 4. dose til 75 år og eldre i sommar

Brosjyre med aktivitetar i Surnadal -link til digital versjon

Her er link til digital versjon av brosjyren Aktivitetar i Surnadal. https://joom.ag/zeed

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester