Bostøtte

Bostøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge boutgifter.

Hva er bostøtte?

 • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
 • Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
 • Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
 • På servicetorget
 • Kontaktopplysninger til høyre på PC og lengst nede i artikkelen på mobil/nettbrett

Sjekk om du kan få bostøtte - bostøttekalkulator

Søk bostøtte

 • Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.
 • Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
 • Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
 • Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
 • Søk om bostøtte her

Meld fra om endringer

 • Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.
 • Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 • Meld fra om endringer her

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

 • Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no
 • Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33