Bostøtte

Bostøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge boutgifter. 

Hva er bostøtte?

 • Bostøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge boutgifter.
 • Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fattar vedtak, men det er kommunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkar.
 • Kontaktopplysningar finn du til høgre.
 • Du kan også kontakte ditt lokale NAV-kontor for råd og hjelp.

Sjekk om du kan få bostøtte - bostøttekalkulator

Søk bostøtte

 • Søknadsfristen for bostøtte er den 25. kvar månad.
 • Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgande månad.
 • Dersom du får innvilga bostøtte, blir søknaden din overført til neste månad.
 • Får du avslag fordi du har høg inntekt ein måned, blir søknaden din overført til neste månad automatisk.
 • Søk om bostøtte her

Meld fra om endringer

 • Du har plikt til å melde frå dersom det er endringar i nokre av opplysningane du har gitt i søknaden.
 • Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.
 • Meld fra om endringer her

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Regelverk

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Mobil 55 55 33 33