Kommunal bustad

Du kan søkje om å leige kommunal bustad dersom du ikkje klarar å skaffe deg ein egna bustad sjølv, eller med anna offentleg hjelp, og dersom du treng særleg tilpasning på grunn av alder, rørsle- eller utviklingshemming.

Kommunal bustad er eit midlertidig tilbod. Du kan bruke tida som du leiger bustad til å planlegge korleis du vil bu i framtida.

Kva kostar det?

Husleiga er basert på det som til ei kvar tid er lågast av gjengs leige og markedsleige. Dette varierer med storleik og kor bustaden ligg. Kommunale leigetakarar kan søkje om bustøtte.  Dette kan gje deg lågare buutgifter.

Slik søkjer du om å leige kommunal bolig

Vi har elektronisk skjema som du kan bruke.
Søknaden går då rett til saksbehandlar for vidare behandling.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Siv Anette Aune Reiten
Rådgjevar/boligforvaltar
E-post
Mobil 952 79 642

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL