Kommunale avgifter

Har du ofte lurt på kva du har betalt i kommunale avgifter?
Her får du no god oversikt over kva du betaler for, samt ein fin fakturahistorikk.

Logg deg inn via idporten her