Betalingsutsetjing/Oppdeling

Kven kan få tilbodet?

Betalingsutsetjing eller oppdeling av faktura er kun ei ordning for den som treng det av økonomiske årsakar.

Korleis får du tilbodet?

Kontakt økonomiavdelinga ved Tove Drøpping 71 65 58 30