Skog - drift i vanskeleg terreng

Her finn du informasjon om skogsdrift i vanskeleg terreng.

Driftsformer som ordninga omfattar:
1. Taubane- og slepebanedrift.
2. Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng for å minske behovet for graving i hogstfelt
3. Drift med lang driftsveglengde der det ikkje er økonomisk grunnlag for å byggje skogsbilveg.
4. Drift av glissen skog på høg bonitet. Krev skifte til treslag som utnyttar produksjonsevna.

Punkt 1 krev godkjenning av Fylkesmannen 

Punkt 2, 3, 4 krev godkjenning av skogbrukssjef.

 

 

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388