Skog - drift i vanskeleg terreng

Her finn du informasjon om skogsdrift i vanskeleg terreng.

Driftsformer som ordninga omfattar:

  1. Taubanedrift.
  2. Drift med T-vinsj.
  3. Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng for å minske behovet for graving i hogstfelt
  4. Drift med lang driftsveglengde der det ikkje er økonomisk grunnlag for å byggje skogsbilveg.
  5. Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen: inntil 100 kr/m3 for hogst av lauv, og inntil 70 kr/m3 av furu på høg bonitet (G17 og høyere).
  6. Vinsjedrift i terreng brattare enn 50%.

Alle tiltak krev godkjenning av kommunen v/skogbrukssjef.

Retningsliner for ordninga og tilskotssatsar finn du her.