Skogsvegar

Bygging av nye landbruksvegar og ombygging av eksisterende vegar kan ikkje iverksetasts utan løyve frå kommunen. Med landbruksvegar meinar ein bilvegar og traktorvegar som skal tene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksvegar som medfører større terrenginngrep.

Du finn meir om dette på:  www.skogsvei.no