Tilskot til skogbruk

Det blir gjeve tilskot til ulike tiltak i skogbruket.

Her er tiltak som du som skogeigar kan søke om tilskot på:

- Tilskot til skogkultur (planting, stell av ungskog med meir)

- Tilskot til bygging av skogsvegar.

- Tilskot til drift i vanskeleg trerreng.

 

Klikk på ein av boksane over for å sjå dei ulike tilskotsatsane.