Tilskot til skogbruk

Det blir gjeve tilskot til fleire ulike tiltak i skogbruket.

Her er ulike tiltak som du som skogeigar kan søke om tilskot på:

- Tilskot til skogkultur (planting, stell av ungskog med meir)

- Tilskot til bygging av skogsvegar.

- Tilskot til drift i vanskeleg trerreng.

 

Her finner du "Infoskriv nr 1 - 2021, Skogbruksinformasjon" (PDF, 612 kB) som viser ulike tilskottsatsar mm.

 

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388