Innsyn i arealplaner

Gjeldande reguleringsplan og pågåande planarbeid finn du i innsynsløsninga GeoInnsyn.

Ein reguleringsplan er eit kart over eit avgrensa område i kommunen som viser framtidig bruk av området. I tillegg til plankart følger det ein planomtale og bestemmelsar som viser rammene for utbygginga.

I GeoInnsyn finn du gjeldande kommuneplan, gjeldande reguleringsplaner, og ei oversikt over reguleringsplaner under arbeid.

Her ei kort forklaring på korleis du finn fram i eByggWeb (PDF, 591 kB).
Kommunen sine planregister viser reguleringsplaner i tabellform, der du kan søke etter plannavn. Tips: Bruk % før søketekst for å få fleire relevante treff.