16.08.2021: 1200 vaksinedosar til Surnadal i neste veke!

Neste veke vil mange fleire bli vaksinerte med dose 2 enn tidlegare estimert. 200 kommunar får no to ulike mRNA-vaksiner til disposisjon for å fullvaksinere flest muleg raskast muleg.

Vi søkjer vikarar for arbeid ved Surnadal Sjukeheim

 

Stortingsvalet og sametingsvalet 2021 - kunngjering av tid og stad for førehandsstemminga

Ordinær førehandsstemming Frå tysdag den 10. august til og med fredag den 10. september kan du førehandsstemme ved Surnadal kommunehus frå kl. 09.00 – 15.30.

Du kan få andre vaksinedose tidlegare (oppdatert)

              Det kjem fleire vaksinedosar i veke 32 og 33 som gjer at Surnadal kommune no startar med å tilby andre vaksinedose.

No får du digitalt valkort

    Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.

Pressemelding: Todalen barnehage blir stengt frå og med august 2021

    Kommunestyret gjorde hausten 2018 eit vedtak omkring minimumsgrenser for barne-/elevtalet ved hhv. Todalen barnehage og Todalen skule.  Dette vedtaket vart den gongen godt motteke av lokalsamfunnet i Todalen, ved at det gav ein forutsigbar situasjon omkring vidare drift.

Endra opningstider for biblioteket

      Reduksjon av stilling fører til noko redusert opningstid.

Status koronavaksineringa i Surnadal kommune

Også Surnadal får litt fleire vaksinedosar i vekene som kjem. Dette gjer at vi blir ferdig ei veke tidlegare enn estimert med å kalle inn for 1.dose. Fortsatt er intervallet mellom 1. og 2.dose 12 veker.

Turist i Surnadal?

Velkommen til Surnadal!

Arbeidsplan for Folldalen veke 28 - 30

Dette skjer i Folldalen dei neste vekene melder StatKraft Energi i eit brev til Surnadal kommune: