Opningstider på kommunehuset i påska

  Måndag 11.04. kl. 9-15 Tysdag 12.04. kl. 9-15 Onsdag 13.04. kl. 9-12 Stengt skjærtorsdag, langfredag og 2 påskedag.  Normal opningstid frå tysdag 19.04. 

Offisiell opning av nye Surnadal barne- og ungdomsskule

  Ein skuledag for historiebøkene:

Svømmehallen er i normal drift!

Hopp i bassenget frå og med i kveld:

Informasjonsmøte 28. mars om ankomst av flyktningar frå Ukraina

Surnadal kommune mobiliserar frivilligheita til felles innsats.

Folldalsvegen blaut og dårleg

Statkraft melder at vegen innover Folldalen i mellom Follsjø og Gråsjø for tida er svært blaut og dårleg pga anleggsarbeidet.  

Her kan du sjå filmen om arbeidsmetodikken i Heimetenesta

- Filmen viser arbeidskvardagen vår på ein kjempegod måte, seier einingsleiar Annett Ranes. 

Nærmare 1600 registrerte med korona sidan slutten av januar

- Våre eige tal viser langt fleire smittetilfelle enn den nasjonale statistikken (MSIS).

Nødvendige tiltak grunna korona-smitte i Heimetenesta

          Heimetenesta har hatt nokre av tilboda sine stengde eller redusert i 14 dagar. Vi ser det dessverre naudsynt å forlenga denne perioden med ytterlegare 14 dagar.

Beredskap i samanheng med situasjonen i Ukraina

Om jodtablettar og eigenberedskap:

80 år sidan flystyrt

5. mars er det 80 år sidan flyet til den skotske RAF-piloten Sandy Gunn vart skote ned over Nordmarka  i Surnadal