Fleire innstilte tilbod i Surnadal kommune, inklusive Nyttårskonserten 8. januar

Grunna nasjonale innstrammingar er følgande tilbod innstilt i tillegg til dei vi har varsla om tidlegare:

Nasjonale anbefalingar frå 4. januar: Jobb, skule og fritid i Surnadal

For å hindre ukontrollert smittespreiing og sikre gjennomføringa av planlagd koronavaksinasjon, er det innført nasjonale innstrammingar frå 4. -18. januar. Dette får praktiske konsekvensar på fleire område, også i vår kommune. 

31.12.2020: Normal drift ved sjukeheimen - midlertidig besøksstans er oppheva

Sjukeheimen gjenopprettar normal drift etter ein midlertidig besøksstans sidan i går.

31.12.2020: Situasjonen er snudd - ingen påviste smittetilfelle i Rindal

Rindal kommune melder i dag den gode nyheita om at nye testar av dei aktuelle personane i Rindal er negative. For Surnadal kommune betyr dette også at eventuelle forgreiningar til vår kommune er under kontroll.

30.12.2020: Smitteutbrot i Rindal med avklaring av mulege nærkontakter i Surnadal

Rindal kommune melder i kveld om eit smitteutbrot med pågåande smittesporing. 

Ny renovasjonsforskrift

  I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften). Forskriften ble vedtatt av Surnadal kommunestyre den 10.12.20 i sak 83/20.

Ny slamforskrift

 I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. Slamforskriften ble vedtatt i Surnadal kommunestyre den 10.12.20 i sak 84/20. 

Ikkje Stikk UT! Ski riktig enda

   

Opningstider på Kommunehuset i romjula

  28.12 - 30.12: Telefontid/ kontortid kl. 10-14. Stengt Nyttårsaften. Vi ønskjer alle eit riktig godt nytt år!  

Surnadal kulturhus jula 2020