Tilbod om oppfriskingsdose til fleire risikogrupper

Desse får tilbod no:

Folkemøte - "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv"

    Surnadal kommune skal revidere plan som er svært viktig for alle som vurderer nybygg eller rehabilitering av idrettsanlegg, forsamlingshus og friluftslivsanlegg. Kultureininga inviterer difor til folkemøte i Svorka (Surnadal kulturhus) tysdag 20. september kl. 19

Damprosjektet i Folldalen-oppdatering

Ny informasjon frå Statkraft : 

Strandryddeveka 2022: 9 - 18 september

Informasjon frå Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal:

Viktig informasjon om ferdsel under anleggsperioden på Kavlvegen kultursti

Til alle turvenner på kavlvegen:

No kan du snart få oppdaterte koronavaksiner

Gjeld personar 65 år og eldre som ikkje har fått ny oppfriskingsdose

Delvis stengt svømmehall tysdag 6. september

Teknisk drift melder at aktivitetane Barn m/følge og Familiebading vil gå ut i kveld. Vaksenbadinga kl. 20:00 vil gå som normalt.  

Meir ope på biblioteket

      Biblioteket på Skei vil igjen ha ope på fredagane

MAT-møtet onsdag blir ikkje TV-overført

 

Ny runde! Støttekontaktar

Vi har fortsatt ledig fleire oppdrag som støttekontaktar. Gjerne unge og vaksne menn.