Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føre løpande tilsyn med forvaltninga i kommunen.

Utvalet skal sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte.

Kontrollutvalet
Namn Parti
1.Ola Magne Nordvik, leiar H
2.Sondre Ormset, nestleiar Sp
3.Mali Hildrun G. Settem KrF
4.Odd Arild Sande Ap
5.Ella Bolme Ap
VARAMEDLEMMAR
1.Henrik Blekken MDG
2.Hilde Haugrud Nordtiller Sp
3.Håvard Fiske Sp
4.Maret Heggset H
5.Lars E. Polden Sp
6.Egil Nedal Ap