Kontrollutvalet 2023-2027

Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føre løpande tilsyn med forvaltninga i kommunen.

Utvalet skal sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte.

Kontrollutvalet 2023-2027
Namn Parti
1.Ola Magne Nordvik, leiar H
2.Ingrid Bergheim, nestleiar Ap
3.Stine Larsen Faksnes FrP
4.Hans Torslett FrP
5.Gunda Jorid Bele Sp
VARAMEDLEMMAR for 1,3 og 4
1.Kristine Bjørkmann Island H
2.Lars Joar Dalsegg H
3.Tonje Larsen Faksnes FrP
4. Ole Georg Skjeggestad Øye H
5. Grim Røen
VARAMEDLEMMAR for 2 og 5
1.Ann Grete Gravvold Ap
2.Lars Polden Sp
3.Roar Nes FrP
4.Cathrine Kårvatn Sp