Søknadsfristar

Søknadsfristar for landbruket i Surnadal Kommune

Produksjonstilskot i jordbruket: 15.mars og 15.oktober

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL) : 15.mars

Tilskot til drenering/grøfting: 15. mars

Landbruksfond: 15.mars

Tilskott til utgreiings- og tilretteleggingstiltak: 01.05.2019

Utsiktsrydding i jordbrukets kulturlandskap: 15.05.2019

Regionalt miljøprogram: 15.oktober

Erstatning for avlingssvikt: 31.oktober

Organisert beitebruk: 1.november

Søknad til Innovasjon Norge; fortløpande

Tidlegpensjon i jordbruket: fortløpande

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med vidare:  seinast 12 månadar etter siste dag i perioden avløysinga har skjedd, for eksempel siste sjukmeldingsdag.

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017
Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00