Surnadal barne- og ungdomsskule

Lokalisering

Skulen ligg på Øye-området, rett ved Surnadal vidaregåande skule i nedre Surnadal.

Organisering

Barneskulen har ca 260 elevar, fordelt på 1.-7. trinn.

Ungdomsskulen har ca 200 elevar fordelt på 8.,9. og 10.trinn.

Særpreg

Skulen ligg like ved eit stort idrettsanlegg, og har eit fint turområde like utanfor.