Surnadal barne- og ungdomsskule

Lokalisering

Skulen ligg på Øye-området, rett ved Surnadal vidaregåande skule i nedre Surnadal.

Organisering

Barneskulen har ca 260 elevar, fordelt på 1.-7. trinn.

Ungdomsskulen har ca 200 elevar fordelt på 8.,9. og 10.trinn.

Særpreg

Skulen ligg like ved eit stort idrettsanlegg, og har eit fint turområde like utanfor.

Kontaktinformasjon

Surnadal barne- og ungdomskule
Sentralbord
Telefon 90 36 37 53
Kåre Herrem
Einingsleiar Surnadal barne- og ungdomsskule
E-post
Mobil 95 82 52 48
Bjørn Høivik
Assisterande rektor Surnadal barne- og ungdomsskule
E-post
Mobil 95 24 07 39

Adresse

Surnadal barne- og ungdomsskule
Øyatrøvegen 20
6650 Surnadal