Kommunikasjon med foresatte

Skulane kommuniserer digitalt med foresatte, via foreldreapp og foresattportalen.

Der kan du som foresatt sende og motta meldingar, melde fråvær, samtykke, søke, endre eller avslutte SFO-plass, søkje om redusert betaling m.m.

Skule og utdanning