Askeladden på biblioteket

«Askeladden og gullfuglen» er ikkje av dei mest kjente eventyra. Dess større grunn til å få det med seg når Askeladden Friteater kjem til Surnadal folkebibliotek onsdag 11. september kl. 10.  

N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge

Jordsmonnkartlegging

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i haust forsett med jordsmonnkartlegginga i Surnadal kommune, dette vil skje i vekene 36-40 . Personell frå NIBIO vil da ga over innmarka for å kartfeste utbreiinga av ulike jordtypar.

Biblioteket stengt 27. august

Melding frå Surnadal folkebibliotek:

Søkje erstatning for naturskade via Statens naturskadeordning?

Statens naturskadeordning dekkjer skade på objekt som ikkje kan forsikrast gjennom ei vanleg privat forsikring. Det som avgjer om du kan søkje erstatning blir difor om objektet kunne ha vore forsikra, ikkje om det faktisk var forsikra.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - kunngjering av tid og stad for førehandsstemminga

Her er informasjon frå Surnadal kommune om tid og stad for førehandsstemminga ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.

1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Informasjonsmøte for deltakarar i prosjektet "Sommararbeid for ungdom"

Anleggsarbeid i Øyatrøvegen med oppstart veke 26

Anleggsarbeidet startar som tidlegare annonsert på måndag veke 26. Dette vil medføre endringar i kjøremønsteret i anleggstida:

Krisesentertilbod for innbyggjarar i Surnadal. Har du behov for kontakt med krisesenter?

Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.