Søkje erstatning for naturskade via Statens naturskadeordning?

Statens naturskadeordning dekkjer skade på objekt som ikkje kan forsikrast gjennom ei vanleg privat forsikring. Det som avgjer om du kan søkje erstatning blir difor om objektet kunne ha vore forsikra, ikkje om det faktisk var forsikra.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - kunngjering av tid og stad for førehandsstemminga

Her er informasjon frå Surnadal kommune om tid og stad for førehandsstemminga ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.

1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Informasjonsmøte for deltakarar i prosjektet "Sommararbeid for ungdom"

Anleggsarbeid i Øyatrøvegen med oppstart veke 26

Anleggsarbeidet startar som tidlegare annonsert på måndag veke 26. Dette vil medføre endringar i kjøremønsteret i anleggstida:

Krisesentertilbod for innbyggjarar i Surnadal. Har du behov for kontakt med krisesenter?

Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.

Bytter ut Garte bru

Dette melder Statens Vegvesen i ei pressemelding i dag: Brua over Gartelva på fv. 6156 mellom Glærem og Hamnes i Surnadal skal byttes ut. Anleggsarbeidet er i gang.

Sommaraktivitetstilbod for ungdom - Ungdomskontakten

Informasjon om sommaraktivitetar for ungdom frå Ungdomskontakten i Surnadal kommune: Ungdomskontakten har eit  tilbod om gratis sommaraktivitet for ungdom i veke 26 og veke 27. Tilbodet er for ungdom i alderen 12-23 år busett i Surnadal. Enkelte aktivitetar har få plassar og der gjeld førstemann til mølla-prinsippet. Last ned programoversikta her. (PDF, 543 kB)  

Besøkstid og telefontid på kommunehuset

Besøkstid og telefontid på kommunehuset er måndag- fredag kl. 09:00-15:00  Telefon: 716 55 800  E-post: post@surnadal.kommune.no    

Heider for 25 års teneste og takk til pensjonistar

Onsdag 14.mai var det tilstelning på Thon Hotell Surnadal for kommunalt tilsette som har oppnådd 25 års teneste i kommunen og for dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2018.