NVE si innstilling til revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa

Etter at Surnadal og Rindal kommunar i 2011 sendte felles krav om revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa har NVE no kome med ei innstilling til nye vilkår.

Sommarjobb for ungdom 2018

Tysdag 19.juni var det informasjonsmøte for årets Sommarjobb - ungdommar.

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Kavlveg og tursti på Eidet

Totalforbud mot bruk av open eld i Nordmøre og Romsdal

Skogbrannindeksen varslar om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for dei neste dagane tilseier at faren vedvarer og vil øke ytterlegare. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor eit midlertidig totalforbud mot bruk av open eld utandørs.

17.mai i Surnadal kommune

Det er stor aktivitet over heile kommunen på nasjonaldagen, og vi har prøvd å samle saman det vi kjenner til på facebooksida "17. mai i Surnadal

Bilder frå utdeling 08.05.18.

Tysdag 8.mai 2018 var det utdeling av klokker til arbeidstakarar som i løpet av 2017 har arbeidd 25 år i Surnadal kommune, og kunstverk til dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2017. Utdelinga vart gjennomført på Thon Hotell Surnadal, med underhaldning, talar og middag.

Barnevernet sender no ut posten digitalt

Interkommunalt barnevern for Halsa, Rindal og Surnadal har oppstart av elektronisk arkivering frå måndag 30.04.18 kl.12.00, og frå same tidspunkt blir alle utgåande brev sendt digitalt.

Bygdeboknemda inviterer til: Ope møte om nye bygdebøker for Øvre Surnadal

  Onsdag 2. mai kl. 19.00 på Mo oppvekstsenter.

Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021, offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.