Trafikksikringsplanen for Surnadal kommune 2006 – 2009 skal no rullerast

Trafikksikringsplanen skal legge føringar for trafikksikringsarbeidet i kommunen.

Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting

Gjeld søknadar om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting. Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00. Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no Søknadsfrist 15.mars    

Vi har mottatt ditt bestilte husnummerskilt

Husnummerskilt som vart bestilt i september - oktober - november er no klare for henting på kommunehuset, sørvistorget. Opningstid  kl. 09.00 - 15.00.

Oppstartsmøte for kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

Torsdag 23. november 2017 møtte Sunndal og Surnadal kommunar saman med dagler leiar av Todalsfjordprosjektet Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde.