Framleis totalforbod mot bruk av open eld i Surnadal kommune

Minner om gjeldande totalforbod og aukande skogbrannfare: Tørke medfører betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, påfjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark. Totalforbodet gjeld framleis i Surnadal kommune inntil kommunen har kunngjort ei oppheving på kommunen sine heimesider.  

NVE si innstilling til revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa

Etter at Surnadal og Rindal kommunar i 2011 sendte felles krav om revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa har NVE no kome med ei innstilling til nye vilkår.

Sommarjobb for ungdom 2018

Tysdag 19.juni var det informasjonsmøte for årets Sommarjobb - ungdommar.

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal. Fylkesmannen ser behov for å minne om reglane for fiske etter laks og sjøaure i munningsfredingssonene, etter at Statens naturoppsyn har registrert mykje ulovleg aktivitet i dei ulike kommunane. Vi presiserer at det er fiskaren sitt ansvar å oppdatere seg på gjeldande regelverk. Biletet syner fredningssoner i Surnadal kommune. Klikk på biletet for å forstørre.    

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Kavlveg og tursti på Eidet

Politisk møteveke - veke 24

Måndag 11.06.18  Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet   Sjå sakliste Tysdag 12.06.18    Formannskapet    Sjå sakliste Onsdag 13.06.18   Hovudutval for oppvekst   Sjå sakliste Onsdag 13.06.18   Plan- og byggenemnd for                                   Øye skuleområde   Sjå sakliste Torsdag 14.06.18   Hovudutval for helse og omsorg   Sjå sakliste

Totalforbud mot bruk av open eld i Nordmøre og Romsdal

Skogbrannindeksen varslar om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for dei neste dagane tilseier at faren vedvarer og vil øke ytterlegare. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor eit midlertidig totalforbud mot bruk av open eld utandørs.

Møte i kommunestyret

Torsdag 24.05.18 kl. 09.00  er det møte i kommunestyret.  Møtet blir halde i Svorkasalen på kulturhuset. Sjå sakliste. Du kan følge møtet på kommune-TV.

17.mai i Surnadal kommune

Det er stor aktivitet over heile kommunen på nasjonaldagen, og vi har prøvd å samle saman det vi kjenner til på facebooksida "17. mai i Surnadal