Døgnopne vakttenester og nødtelefonar


Nasjonale, regionale og kommunale vakttelefonar og nødnummer.

Døgnopne vakttenester og nødtelefonar
Teneste Telefonnummer Om tenesta
Brann 110 Brann og akutt forureining
Politi 112 Politi og redningssentral
Ambulanse 113 Lege og ambulanse
Nødnummer for døve 1412 Teksttelefon for døve og hørselshemma
Legevakt 116 117 Landsdekkande legevaktnummer der du kjem til legevakta der du oppheld deg, avhengig av kvar du ringjer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.
Giftinformasjon 22591300 Råd ved forgiftningar og forgiftningsfare
SiO sengepost 72 48 30 22 SiO Øyeblikkeleg hjelp sengepost gjev tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar med behov for øyeblikkeleg hjelp.
Tannlegevakt 73 50 55 00 Organisert tannlegevakt i helger og høgtidsdagar
Mista betalingskort 08989 Viss du har mista betalingskort, må desse sperrast så fort som muleg. Ring Bankenes meldingsteeneste på 08989.
Statens vegvesen 175 Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påverke trafikken.
Vern for eldre 800 30 196 Vern for eldre hjelper dei som står i fare for eller er utsett for overgrep. Tilbodet er gratis, og du kan vere anonym.
Vakttelefon heimetenesta 902 06 398
Nasjonal rådgivningsteneste for pårørende 22 49 19 22 PIO - Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende.