Vegstenging i Dalavegen i Todalen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.