Her finn du opningstider i juletida for kommunehuset/servicetorget, bibliotek, kino, symjehall og alpinsenteret.

Tidspunkt: kl 09:00.

Stad: Kommunehuset (Kommunestyresalen)

Sakspapir

NB. Av tekniske årsakar blir møtet blir ikkje sendt på KommuneTV

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Da er adventstida snart her og vi ønskjer store og små velkomne til det tradisjonsrike Juletorget på Skei i helga. Her er programmet.

Stikk UT! –sesongen 2018 er over med rekordhøy deltagelse!

23 500 aktive deltakere har registrert over 459 000 turer.

Det vil bli muleg å få ei rykande fersk bygdebok under juletreet også i år! Band 3 av bygdebok for Surnadal omfattar området frå Søyset til Hyllbakkan. Det blir offisiell lansering ved Stangvik oppvekstsenter måndag den 17. desember kl. 19.00, men viss boka kjem oss i hende før, vil det bli tjuvstarta med boksal alt laurdag 15. og søndag 16. desember. Da vil i så fall folk frå bygdebokprosjektet vera på plass ved Coop Ekstra på Skei med rykande ferske eksemplar av den nye boka.

Vi ønskjer alle interesserte hjarteleg velkomne på lanseringa! Det vil bli ein presentasjon av boka... og arbeidet med henne. Etterpå blir det kaffe og kake, og mulegheit til å gjera seg kjent med eller å få kjøpe boka.

Det vil vera muleg å få kjøpt boka:
Torsdag 20. des. kl. 12-17 på Coop, Skei.
Fredag 21. des. kl. 12-17 på Coop, Skei.

Viss bøkene kjem tidlegare enn venta, blir det boksal også på desse tidspunkta:
Laurdag 15. des. kl. 12 – 17 på Coop, Skei.
Søndag 16. des. kl. 14 -17 på Coop, Skei.

Bygdebøkene vil dessutan kunne kjøpast på Surnadal folkebibliotek, Notabene Surnadal og hos Hals i Todalen. Nytt av året er at dei også kan kjøpast på Joker i Ålvundfjorden.

Bygdebøker for Surnadal på facebook

Stiftelsen UNI tildeler 6,5 mill til aksjonen «Ta et tak 2019/20»

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.

Har du lagt merke til at Surnadal kommune har fått samtalerobot på heimesidene? Ho heiter Kommune-Kari og svarar på spørsmål om alle tenestene i kommunen til alle tider på døgnet. Surnadal er tidleg ute som ein av 2 kommunar på Nordmøre og ein av 50 kommunar som har teke i bruk Kommune-Kari.

 

Tidspunkt: kl 09:00.

Stad: Kulturhuset (Svorkasalen)

Sakspapir  

KommuneTV

Dersom du vil melde frå om feil og manglar knytt til kommunen sitt veg-, vass- eller avløpsnett kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedst på denne sida.

Meldingane kan for eksempel vera om hol i vegen, svarte gatelys, lågt vasstrykk, tett sluk, forureining på land og sjø, med meir.