Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil fleire lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med verknad frå tysdag 11. september kl 08.00. 

NAV Surnadal

NAV-kontoret i Surnadal har stengt mandag 3.9.18 pga kurs.        NAV kan kontaktes sentralt på tlf: 55 55 33 33.

Symjehall

Symjehallen opnar igjen for bading på kveldstid.

 

Ved Surnadal legesenter vil SMS-tenesta med kontakt mellom pasientar og legesentret (timebestilling, bestilling av reseptar, påminning om time, heimeside for legesentret) vera ute av drift frå 23.08. og ein periode  framover. Dette på grunn av at dataleverandør har trekt seg ut av avtale på kort varsel. Det vil ta minimum ei veke før ny leverandør av SMS-tenesta er på plass.

Surnadal vaksenopplæring ønskjer velkommen til norskundervisning hausten 2018 

På grunn av ein lekkasje ved Toneheim, er abonnentar i området Sætergarden -Øra bru utan vatn.

 

Alle skulane i Surnadal startar opp att måndag 20.august.

  • Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter: Alle trinn startar kl. 08.30
  • Mo oppvekstsenter: Alle trinn startar kl. 08.25
  • Stangvik skule: 1. trinn startar kl. 10.00, 2.-7.trinn kl. 08.25
  • Todalen skule: 1.trinn startar kl. 08.30, 2.-7.trinn kl. 08.30
  • Øye skule: 1.trinn startar kl. 09.30, 2.-7.trinn kl. 08.55
  • Surnadal ungdomsskule: Alle trinn startar kl. 08.55.

 

1.september kl.13.00 arrangerer næringsutviklingssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal rokonkurranse og kommunekamp i Svinvika.

Totalforbodet mot bålbrenning er oppheva i Surnadal kommune frå i dag, 06.08.2018.

Minner likevel om det generelle forbodet mot bål og grilling i skog og mark i perioden 15.04. – 15.09.

Totalforbod kan igjen bli innført om veret framover tilseier det, melder Surnadal brannvesen.