God 17. mai! Oversikt over feiringar og program

Klikk for stort bilde Her finn du oversikt over hovudarrangementet og dei lokale feiringane i Surnadal 17. mai.

Hovudarrangementet i Nedre Surnadal følgjer same opplegg som for dei siste åra:

Det er gudsteneste i Øye kyrkje kl. 1200. Så blir det oppstilling og start for toget frå Øye stadion. Togavgangen blir kl. 1315 og togturen går via sjukeheimen og endar ved kulturhuset. Ein visar til plakaten under for oppstilling i toget.

Ved sjukeheimen blir det spela to songar, ”Ja vi elsker…” og ”Fagert er landet”, før toget går vidare til kulturhuset. Ved kulturhuset skal ein først synge ”Fagert er landet”, deretter blir det talar ved hovudtalar kulturleiar Lilli Husby og russepresident Erik Andersen,  før vi avsluttar med ”Ja vi elsker…”

Klikk på biletet for å opne program.

Klikk for stort bilde

Songtekstar:

Du finn songtekstene på FB-sida «17. mai i Surnadal» eller last ned Songar 17. mai her. (PDF, 147 kB)

Ungdomsrådet i Surnadal er også med i 17. mai-komitéen i år, og det er leiar i ungdomsrådet, Elise Stensønes, som også er leiar av komitéen.

Du finn meir informasjon om dei ulike 17. mai-arrangementa i kommunen på ulike nettsider, facebook-sida «17. mai i Surnadal» eller ved å ty til emneknaggen #17maisurnadal (med atterhald om at dei blir meldt inn).

Program for lokale feiringar. Klikk på bileta for å forstørre.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

Rekneskap 2017 for Surnadal kommune viser eit netto driftsresultat på NOK 7,8 mill., og eit rekneskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på NOK 6,4 mill.

Det gode resultatet kjem av god og nøktern drift i avdelingane, god skatteinngang og ekstra statlege inntekter til integrasjon og tilskot til ressurskrevjande brukarar.

Aktivitet i symjehall

Opningstider i vinterferien:

Tysdag

 • Familiebading kl. 15.00-18.00

Onsdag

 • Babysymjing kl. 16.00-17.15
 • Helsesport kl.17.30-19.00
 • Revmatikerforeninga kl 19.00-20.00

Torsdag

 • Familiebading kl. 15.00-18.00

Billettprisar:

 • Barn kr 30,-
 • Vaksne kr 50,-
 • Depositum skåp kr. 20,-

 

Symjehallen tlf. 489 92 483

12.02.2018. kl. 12:00  Hovudutval for helse og omsorg

13.02.2018. kl. 09:00  Kommunestyret

Følg møtet i kommunestyret på kommune-TV.

Frå hausten 2018 tilbys desentralisert 3 årig Bachelorprogram i sjukepleie. Søknadsfrist 15. april.

06.02.18 kl. 09.00  Formannskapet                                                Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for oppvekst                               Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for teknikk, miljø og næring   Sjå sakliste

 

I Surnadal er det sett av tid til vaksinasjon desse dagane:

 • Måndag 26. februar 13:00 - 15:00
 • Måndag 19. mars 13:00 - 15:00
 • Måndag 7. mai 13:00 - 15:00.

Stad: Surnadal helsestasjon, tlf. 71 65 58 80.

 

Då er tre heldige vinnarar à kr 1000,- trekt:

 • Therese Bersås
 • Anders Ansnes Karlsen
 • Odd-Arne Wiker

Før jul hadde Surnadal kommune ein kampanje som gjekk ut på å få fleire til å ta i bruk digital postkasse.

Vinnaren vart Gretha Therese Varvik. Vi gratulerer!

HIPS er et butilbod for personar med psykiske/rusrelaterte utfordringar. Vi representerer både faste boligar og overgangsboligar. HIPS ligg på Liabø i Halsa og eigarar er Halsa og Surnadal kommune.

Ledige stillingar ved HIPS (PDF, 11 kB)

Søknadsfrist: 25.01.18