11.12.2020: Oppdatering av smittesituasjonen

Dei tiltaka som er sett i verk lokalt går som planlagt og kommunen held fram med smittesporinga. Vi håpar på fleire avklaringar i løpet av laurdag, men dette avheng av kapasiteten på testlaboratoriet. 

10.12.2020: Nytt påvist smittetilfelle med covid-19 og kortvarig stenging av to skuletrinn

Kommuneoverlegen fekk i kveld melding om eit nytt påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal kommune.

10.12.2020: Nasjonale råd om besøk og overnatting i jula

Helse- og omsorgsdepartementet har bede Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å vurdere korleis ein bør organisere overnattingsbesøk i jula.

Ung person fra Surnadal i koronaisolat på Østlandet

      Ein yngre person frå Surnadal med opphald på austlandet er satt i koronaisolat der vedkommande oppheld seg, etter å ha testa positivt på Covid-19 den 3. desember.

Koronavaksinering i Surnadal kommune

Surnadal kommune følger planen for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida vil vi fortløpande informere om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune.   

Eigedomsskatt 2020: Brev om vedtak etter klage blir utsendt snarast

Surnadal kommune har sendt ut faktura for 4. kvartal utan at brev om vedtak etter klage på eigedomsskattetaksten for 2020 var lagt ved til dei det gjeld. Brev med melding om vedtak blir ettersendt så snart som muleg. Vi beklagar dette. 

Høyring: Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022

Etter vedtak i formannskapet den 24.11.2020, er Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022 lagt ut til offentleg høyring.

Følg dagens kommunestyremøte på KommuneTV

Komplett innkalling Kommunestyret 26.11.20. KommuneTV

26.11.2020: Påminning til ansvarleg eigar/utleigar og arrangør ved private samankomstar i leigde lokale

 

23.11.2020: Dette gjeld i Surnadal no - justering av lokale råd

Ny risikovurdering: Etter ei dramatisk auke i starten av november, har den nasjonale smittekurven flata litt ut.