Biblioteket opnar igjen

    Surnadal kulturhus er no opna igjen på dagtid og det fører også til at biblioteket kan gi eit betre tilbod.

Besøksrutiner ved Surnadal kommunehus

NAV gjenåpnar mottak frå onsdag 17. juni

NAV Surnadal åpnar for publikum på onsdagar, frå kl.12:00-14:00. Alle planlagte møter vil gå som avtalt.    

Gullande reint badevatn i Surnadal!

Både temperaturforholda og kvaliteten på badevatnet i Surnadal er på topp!

Informasjon om vegstenging - Almbergsvegen

 

Treng du ungdom til eit oppdrag i sommar? Ta gjerne kontakt med oss!

29.05.2020: Ny utvida opningstid BHG/SFO og siste nytt om skuleskyss

Det er i dag sendt ut brev til heimane om ny utvida opningstid i barnehagane og SFO, samt siste nytt om skuleskyssordninga:

Sjekk ut Sommarmagasin frå eit optimistisk næringsliv i Surnadal!

Eit optimistisk lokalt næringsliv har sommarmenyen klar: Bruk den!

BESØKSRUTINER FRÅ 28. MAI 2020 – COVID 19 SURNADAL SJUKEHEIM

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.

Høyring: Forskrift for vass- og avløpsavgifter og spesielle gebyr gjeldande frå 1. januar 2021

Høyringsfrist 29.06.20.