Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.

Dette melder Statens Vegvesen i ei pressemelding i dag: Brua over Gartelva på fv. 6156 mellom Glærem og Hamnes i Surnadal skal byttes ut. Anleggsarbeidet er i gang.

Informasjon om sommaraktivitetar for ungdom frå Ungdomskontakten i Surnadal kommune:

Ungdomskontakten har eit  tilbod om gratis sommaraktivitet for ungdom i veke 26 og veke 27. Tilbodet er for ungdom i alderen 12-23 år busett i Surnadal. Enkelte aktivitetar har få plassar og der gjeld førstemann til mølla-prinsippet.

 

Besøkstid og telefontid på kommunehuset er måndag- fredag kl. 09:00-15:00 

Telefon: 716 55 800 

E-post: post@surnadal.kommune.no

 

 

Onsdag 14.mai var det tilstelning på Thon Hotell Surnadal for kommunalt tilsette som har oppnådd 25 års teneste i kommunen og for dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2018.

No kan badegjestar i Kalkstranda glede seg: Det nye stupetårnet er snart på plass! Det er dimensjonert for 29 personar og har sitteplassar.

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune.

Grunna vervarselet blir dette arrangementet avlyst:

Onsdag 1. mai opnar Stikk UT!-sesongen 2019, og i Surnadal vil dette vil blir markert ved den nye Stikk UT!-posten ved Svartvatnet på Nordmarka. Her vil det det bli servert frukt og drikke til alle som besøkjer trimposten i tidsrommet 17.30-20.00.

 

Alle kvinner i Surnadal kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 6.5 - 29.5.2019.

Frå og med 2020 vil Surnadal kommune bruke Skatteetaten sin utrekna marknadsverdi for boligar som grunnlag for utskriving av eigedomsskatten. Vi ber difor eigarar av bustader om å kontrollere at dei førehandsutfylte tala under post 4.3.2 i skattelikninga for 2018, som sendast ut av Skatteetaten, er riktige. Det er den enkelte skatteytar sitt ansvar å korrigere skattemeldinga si dersom han kan dokumentere gyldig takst som medfører endring i formuesverdi. I denne artikkelen har vi samla nyttig informasjon og veiledning til korleis du går fram.