Tildeling av Eldrearbeidets pris 2020 til Surnadal Røde Kors

Surnadal Eldreråd delte i dag ut Eldrearbeidets pris til Surnadal Røde Kors.   

Oppdatert: Telefontrøbbel fiksa!

Grunna tekniske problem hos Telenor sitt bedriftsnett var sentralbordet vårt dessverre ute av drift ein periode i dag tidleg. Dette er no i orden.

16.11.2020: Statusoppdatering frå kommuneoverlegen

Ingen påviste smittetilfelle i Surnadal Sparebank: 

10.11.2020: Status og gode dugnadsråd frå kriseleiinga

      - Vi er no i starten av andre bølge. Denne bølgen kan føre til at vi nasjonalt blir nødt til å stenge ned. Nokre av tiltaka som no er innførte utgjer dei strengaste tiltaka i verktykassa. Dei siste nasjonale anbefalingane og reglane inneber difor ei bønn frå myndigheitene om å få oss alle med på ein dugnad for å forhindre nasjonal lockdown.

Høyring: Næringsplan 2021 - 2024

Næringsplan 2021 - 2024 er no lagt ut til høyring Næringsplan for Surnadal kommune 2011-2015, vart vedteken 15.09.11., med ein lettare revisjon for 2016-2020. Det er no utarbeid ein heilt ny næringsplan i 2020 som er gjeldande fra 2021. Det skal vidare lagast årleg handlingsplan som del av økonomiplanen. Det er planar om å utarbeide ein felles overordna næringsplan for Surnadal og Sunndal. Last ned høyringsdokumentet Næringsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB) Høyringssvar sender du til post@surnadal.kommune.no Høyringsfrist: 27.11.2020

Følg dagens møte "Rovdyr og tap av sau" på KommuneTV

2.11.2020. kl.10.30   MØTE OM ROVDYR OG TAP AV SAU   Møtet skal bidra til gjensidig informasjonsutveksling og kunnskapsdeling mellom relevante aktørar frå myndigheitene og representantar for beitenæringa, med Surnadal kommune som vertskap og med deltakarar frå både Rindal og Sunndal kommune.  Reportasje Trollheimsporten    

Skatteoppkrevjarfunksjonen er ikkje lenger ei kommunal teneste

    Frå  1. november 2020  overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har i dag.  Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter.     Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.  Gå til skatteetaten sine nettsider for informasjon:  skatteetaten.no   Informasjon om skatteetaten sitt kontor i Surnadal finn du her. Kontakt skatteetaten på telefon: 800 80 000  

Siste dag med influensavaksinering i idrettshallen torsdag frå kl 10-13

Til no har over 600 personar benytta seg av vaksineringstilbodet  i idrettshallen denne veka, noko dei tilsette ved helsestasjonen er svært fornøgde med.   

26.10.2020: Nye nasjonale tiltak

Dei nasjonale tiltaka skal i utgangspunktet gjelde i omlag 5 veker, fram til tidleg i desember.

26.10.2020: Det er påvist eit nytt smittetilfelle med covid-19

Det er påvist eit nytt smittetilfelle med covid-19 i Surnadal kommune.