Digital søknad om sosialhjelp

        Kommunene NAV Sunndal, NAV Surnadal og NAV Tingvoll tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.

Tilskotsordningar Surnadal

Surnadal kommune har nokre faste tilskotsordningar for lag, og andre, som driv innafor kulturområdet. Desse har vore kunngjort før, men sia det er andre ting som, naturleg nok, har stole merksemda i det siste, kjem det ei påminning her:

08.04.2020: Statusrapport - gradvis reopning av barnehagar og skule

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.  Regjeringa vidarefører alle tiltak fram til 20 april. Frå 20. april har regjeringa opna for ei gradvis normalisering i delar av samfunnet. Det er ei positiv nyheit at regjeringa no meiner det er grunnlag for å gi oss litt av kvardagen tilbake. 

Sentralbordet i påskeveka

Sentralbordet i Surnadal kommune er stengt frå onsdag 08.04. kl.12.00 fram til tysdag 14.04. kl. 09.00.   

Takk til alle som har meldt seg som helsepersonell!

Surnadal kommune vil rette ein stor takk til alle som har meldt seg helsepersonell i samband med Korona-situasjonen!

06.04.2020: Statusrapport frå kriseleiinga

Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Surnadal kommune. Personen er isolert. Smittesporingsteamet har god oversikt og berørte personar er sett i karantene.

Ny kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommunar

Vi er glade for at vi no har fått tilsett kommunepsykolog i både Rindal og Surnadal kommunar. Daniela Bjerklund starta 01.04.20 i stillinga som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal og vil vere tilgjengeleg i 50 % i kvar av kommunane.

03.04.2020: God påskedugnad!

  Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.

02.04.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga

Det er per no heldigvis ikkje påvist fleire nye smittetilfelle i Surnadal kommune. 

01.04.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er no påvist korona-smitte i Surnadal kommune. -Vi har fått påvist begrensa smittetilfelle i Surnadal, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.