Berørte i einingar som gjenopnar i morgon kan møte på jobb og fritidsaktivitetar frå i ettermiddag

Presisering for alle som no lurar på om dei kan på fritidsaktivitetar eller arbeid no i ettermiddag/ kveld: 

21.09.2020: Oppdatert status for berørte barnehagar og skuletrinn

Det har i dag vore eit beredskapsmøte i oppvekst. Overordna gjeld at vi er ekstra nøye med at barn med nyoppståtte symptom ikkje skal i barnehagane eller skulane. I samarbeid med smittesporingsteamet har ein komme fram til følgjande status for barnehagar og skular:

Velkomen til gapahuken i Kvenndalen!

Søndag 27. september er det «Gapahukens dag», og i samband med dette inviterer Eidet vel til familiedag ved Kvennbu, den flotte gapahuken dei har i Kvenndalen.

20.09.2020: Det er så langt i dag ikkje påvist fleire nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. 17:50 i kveld.

19:09:2020: Det er påvist eit nytt smittetilfelle relatert til tidlegare påvist smitte

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om eit påvist smittetilfelle med covid-19  knytta til testing i regi av den pågåande smittesporinga.  

Presisering: Føresette til barn i stengte avdelingar har ikkje generell karantene

Informasjonen som vart sendt ut tidlegare kunne forståast som om alle føresette har fått karantene og felles råd om ikkje å gå på jobb. Vi vil gjerne få nyansert dette litt. Du kan vurdere å gå på jobb dersom du ikkje er tilsett i nedstengt avdeling, er definert som nærkontakt eller sett i karantene i regi av smittesporingsteam. Næringsdrivande og arbeidsfolk som ikkje er tilsett i berørte kommunale einingar kan gå på jobb dersom dei følgjer desse anbefalingane:

Oppdatering 18.09.2020: Iverksette tiltak som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020:

17.09:2020: Eit nytt påvist smittetilfelle med koronavirus

Det er påvist eit nytt smittetilfelle med koronavirus i Surnadal kommune. Personen det gjeld er isolert og nærkontaktar er i karantene.

Utleigerestriksjonar i kommunale idrettsanlegg og oppvekstbygg

Her er ei oversikt over utleigerestriksjonar som følgje av at vi har gult nivå på smittevernberedskapen. 

Treng du tilskot eller startlån for tilpasning av bustaden din?