Takk til alle som har meldt seg som helsepersonell!

Surnadal kommune vil rette ein stor takk til alle som har meldt seg helsepersonell i samband med Korona-situasjonen!

06.04.2020: Statusrapport frå kriseleiinga

Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Surnadal kommune. Personen er isolert. Smittesporingsteamet har god oversikt og berørte personar er sett i karantene.

Ny kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommunar

Vi er glade for at vi no har fått tilsett kommunepsykolog i både Rindal og Surnadal kommunar. Daniela Bjerklund starta 01.04.20 i stillinga som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal og vil vere tilgjengeleg i 50 % i kvar av kommunane.

03.04.2020: God påskedugnad!

  Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.

02.04.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga

Det er per no heldigvis ikkje påvist fleire nye smittetilfelle i Surnadal kommune. 

01.04.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er no påvist korona-smitte i Surnadal kommune. -Vi har fått påvist begrensa smittetilfelle i Surnadal, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

31.03.2020 Statusoppdatering: Kommuneoverlegen opphevar lokale karantenebestemmelsar

Foto: CDC, Alissa Eckert Kommuneoverlege Bjørn Buan har oppheva dei lokale karantenereglane som gjeld for Surnadal kommune med verknad frå og med 31. mars 2020. Frå no av er det kun dei nasjonale karantenereglane som gjeld. 

27.03.2020: Legevakta på Orkanger har flytta lokaler frå kl. 15:30 i dag!

Den felles interkommunale legevakta for SIO-kommunene har flytta frå Orkdal sjukehus til nye lokale:

27.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert   Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

26.03.2020 Statusrapport frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.  I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.