NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga.

Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.

Pilskarvegen er no stengt for all motorisert trafikk ved Pilskarvegen bru.

Dalavegen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.