Det vil bli muleg å få ei rykande fersk bygdebok under juletreet også i år! Band 3 av bygdebok for Surnadal omfattar området frå Søyset til Hyllbakkan. Det blir offisiell lansering ved Stangvik oppvekstsenter måndag den 17. desember kl. 19.00, men viss boka kjem oss i hende før, vil det bli tjuvstarta med boksal alt laurdag 15. og søndag 16. desember. Da vil i så fall folk frå bygdebokprosjektet vera på plass ved Coop Ekstra på Skei med rykande ferske eksemplar av den nye boka.

Vi ønskjer alle interesserte hjarteleg velkomne på lanseringa! Det vil bli ein presentasjon av boka... og arbeidet med henne. Etterpå blir det kaffe og kake, og mulegheit til å gjera seg kjent med eller å få kjøpe boka.

Det vil vera muleg å få kjøpt boka:
Torsdag 20. des. kl. 12-17 på Coop, Skei.
Fredag 21. des. kl. 12-17 på Coop, Skei.

Viss bøkene kjem tidlegare enn venta, blir det boksal også på desse tidspunkta:
Laurdag 15. des. kl. 12 – 17 på Coop, Skei.
Søndag 16. des. kl. 14 -17 på Coop, Skei.

Bygdebøkene vil dessutan kunne kjøpast på Surnadal folkebibliotek, Notabene Surnadal og hos Hals i Todalen. Nytt av året er at dei også kan kjøpast på Joker i Ålvundfjorden.

Bygdebøker for Surnadal på facebook

Stiftelsen UNI tildeler 6,5 mill til aksjonen «Ta et tak 2019/20»

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.

Har du lagt merke til at Surnadal kommune har fått samtalerobot på heimesidene? Ho heiter Kommune-Kari og svarar på spørsmål om alle tenestene i kommunen til alle tider på døgnet. Surnadal er tidleg ute som ein av 2 kommunar på Nordmøre og ein av 50 kommunar som har teke i bruk Kommune-Kari.

 

Tidspunkt: kl 09:00.

Stad: Kulturhuset (Svorkasalen)

Sakspapir  

KommuneTV

Dersom du vil melde frå om feil og manglar knytt til kommunen sitt veg-, vass- eller avløpsnett kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedst på denne sida.

Meldingane kan for eksempel vera om hol i vegen, svarte gatelys, lågt vasstrykk, tett sluk, forureining på land og sjø, med meir.

Ungdomskontakt er ein nyoppretta prosjektstilling for ungdom mellom 12 -23 år og er ein del av kommunen sitt førebyggande arbeid blant barn og unge.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Fleire har kontakta oss med spørsmål knytta til feiegebyr på hytter og fritidsbustader. Brann- og feiarvesenet har laga eit inforskriv om bakgrunnen for dette gebyret og korleis tenesta blir gjennomført.

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt.

Møteinnkallingar -veke 43

måndag 22.10.2018. Administrasjons- og administrasjonsutvalet  (AAU)

onsdag 24.10.2018. Hovudutval for oppvekst (OPP)

onsdag 24.10.2018. Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)

torsdag 25.10.2018. Hovudutval for helse og omsorg (HHO)