31.03.2020 Statusoppdatering: Kommuneoverlegen opphevar lokale karantenebestemmelsar

Foto: CDC, Alissa Eckert Kommuneoverlege Bjørn Buan har oppheva dei lokale karantenereglane som gjeld for Surnadal kommune med verknad frå og med 31. mars 2020. Frå no av er det kun dei nasjonale karantenereglane som gjeld. 

27.03.2020: Legevakta på Orkanger har flytta lokaler frå kl. 15:30 i dag!

Den felles interkommunale legevakta for SIO-kommunene har flytta frå Orkdal sjukehus til nye lokale:

27.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert   Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

26.03.2020 Statusrapport frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.  I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.

Melding frå økonomiavdelinga om betaling for BHG/SFO for mars

Tilsendt faktura barnehage/SFO for mars 2020 med FORFALL 16.04.2020: Avvent betaling av denne fakturaen til ny beskjed blir gjeve frå kommunen.

Testing og karantene

Foto: CDC, Alissa Eckert Det skal vere låg terskel for å be om testing for koronavirus. Sjå gjeldande retningsliner for testing og karantene under.

25.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

  Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. 

24.03.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. Gjennom vedtak i dag vidarefører kommuneoverlege Bjørn Buan i Surnadal kommune dei vedtaka som vart fatta l16. mars 2020, etter lov om smittevern.

Ta hensyn - også på tur!

  Vi er alle i ein spesiell situasjonen for tida, og alle må bidra i dugnaden om å begrense koronasmitten.

23.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Foto: CDC, Alissa Eckert Det er framleis ikkje påvist smitte av covid-19 i Surnadal kommune. Det er utført smittesporing mot annan kommune, men heldigvis med negativt resultat.