Som nominert til Etikkprisen 2017 var representantar frå Surnadal kommune den 8. desember i Oslo for å delta på prisutdelinga.

Torsdag 23. november 2017 møtte Sunndal og Surnadal kommunar saman med dagler leiar av Todalsfjordprosjektet Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde.

28.11.17 kl. 09:00   Formannskapet                                        Sjå sakliste

30.11.17 kl. 09:00   Hovudutval for helse og omsorg         Sjå sakliste

 
 

NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga.

Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.

Pilskarvegen er no stengt for all motorisert trafikk ved Pilskarvegen bru.

Dalavegen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.