Påska 2019: Det vil ikkje bli opna for drikkevatn i den delen av leidningsnettet som ikkje er frostsikra i Steinholmlia hyttefelt i påska. Grunnen er nattefrost. Det vil bli gjort ei ny vurdering i veke 18. 

Teknisk Avd, Surnadal kommune.

Ungdomar som er registert busett i Surnadal kommune kan søkje på ordninga "Sommarjobb for ungdom".

Under Ledige stillingar finn du meir informasjon om stillingane og opplysningar om søknadsprosessen.

Hugs å søkje elektronisk på ledige stillingar i Surnadal kommune. 

SØKNADSFRIST: 26.04.2019

 

Det nærmar seg: 1. mai startar STIKK UT-sesongen 2019.     I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!

Kommunen har teke i bruk eit nytt feieprogram. Det har vist seg at dette programmet har handtert feieavgift på utseksjonerte leilegheiter feil. Dette er vi no klar over og oppretting er i gang.

Surnadal kommune, kultureininga, har fleire tilskottsordningar og tildelingar av leigetid i gymsalar m.m. som skal avgjerast med det første.

Har du spørsmål knytta til faktura kan du lese gjennom punkta under og kanskje få svar på det du lurar på. Er det framleis noko du ikkje forstår, kan du ta kontakt med oss.

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse.

Vi som arbeidar med Kavlvegen kultursti ønskjer grunneigarar, naboar og andre interesserte hjarteleg velkomne til grendamøt på Åsen bygdemuseum, torsdag 14. mars kl. 19:00- 20:30. På møtet skal vi fortelje litt om planlagde aktivitetar på Åsen i tida framover.