Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskole for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Vi har ledig inntil 85% stilling som treblås og musikklærer fra 01.08.18-31.07.19.

Surnadal folkebibliotek har gjort ein vri for å gi brukarane eit godt tilbod før påska startar for fullt.

Det er, pr. torsdag føremiddag, berre rundt 25 billettar att til kveldens store hending; nemleg «Give Me 5» med alle femteklassingane i kommunen, Torgeir Leivdal, Anne Kleivset og Henning Sommerro.

 

Trafikksikringsplanen skal legge føringar for trafikksikringsarbeidet i kommunen.

  • Måndag 19.03.2018 kl. 13.00  Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18  kl. 13.00   Hovudutval for teknikk, miljø og næring  Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18. kl.08.00  Hovudutval for oppvekst Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18 kl. 09.00. Ungdomsrådet Sjå sakliste
  • Fredag 23.03.kl.  Plan og byggenemnd for Øye skuleområde Sjå sakliste
  • Fredag 23.03.18 kl.11.00  Formannskapet Sjå sakliste

Arbeidsgiver: Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Stillingstittel: Daglig leder

Sted: Halsa

Frist: 15.04.2018

Tiltredelse: 01.08.2018

Varighet: Fast

I dag har dei eldste barna i barnehagen markert Barnehagedagen 2018.

Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

Fakta Barnehagedagen:
Barnehagedagen er ein årleg markering der barnehagane åpner dørene for andre for å vise og synliggjere barnehagens aktivitetar - der leik, læring, danning og omsorg er grunnleggjande. Barnehagedagen markeres i mars kvart år, første gong i 2005. Dagen markeres i mange barnehagar landet rundt, og har vorte ein tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Symjehallen og gymsalen ved ungdomsskulen vil halde stengt i veke 10, dvs 5-10 mars.

Unnateke er onsdag 7. mars, som vil ha vanleg opningstid.