Oppdatering 18.09.2020: Iverksette tiltak som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020:

17.09:2020: Eit nytt påvist smittetilfelle med koronavirus

Det er påvist eit nytt smittetilfelle med koronavirus i Surnadal kommune. Personen det gjeld er isolert og nærkontaktar er i karantene.

Utleigerestriksjonar i kommunale idrettsanlegg og oppvekstbygg

Her er ei oversikt over utleigerestriksjonar som følgje av at vi har gult nivå på smittevernberedskapen. 

Treng du tilskot eller startlån for tilpasning av bustaden din?

10.09.2020: Opphevar forsterka besøksrestriksjonar

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: 

Digital brannvernuke - pressemelding

  Mange småbarnsforeldre har ingen plan når brannalarmen går. Når det begynner å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldrene uten noen plan for å få barna i sikkerhet, viser ny undersøkelse.

Oppdaterte råd om testing, fråvær og retur jobb og BHG/skule

Folkehelseinstituttet endrar sine anbefalingar og formuleringar knytt til testing, fråvær og retur til jobb, barnehage og skule etter smittesituasjonen. Under finn du ei oversikt over dei viktigaste anbefalingane som gjeld no. 

Sommarlesande surnadalingar

        Det var meir utfordrande å delta i «Sommarles» i år, men surnadalingane likar tydeleg nok utfordringar og heldt leseferdigheitene ved like også denne sommaren.

Nytt frå skatteetaten: Overtek skatteoppkrevjar-oppgåver

Skatteetaten overtek ansvaret for kommunale skatteoppkrevjar-oppgåver frå 1. november.

Kulturinformasjon

            Under finn du opplysningar om tilskotsordningar (medrekna spelemidlar) som kan vere nyttige både for lag og privatpersonar i Surnadal – samt informasjon om bibliotek og Gåte-konsert.