Velkomne til skulestart hausten 2020

Etter sommarferien, er vi no klare for full oppstart i skulane måndag 17.august!

13.08.2020: Utsett utleige av Surnadal idrettshall / Øye stadion / svømmehall / gymsalar

Utviklinga av den nasjonale smittesituasjonen, samt at vi har ei pågåande smittesporing i kommunen, gjer at vi ønskjer ein mjuk oppstart av aktivitetar etter ferien.

12.08.2020: Ring sentralbordet vårt for å bestille testing for covid-19

Som eit midlertidig tiltak for å avlaste telefonen på legesenteret, kan du be om testing ved å ringe sentralbordet i Surnadal kommune ut veka.

11.08.2020 Presisering - Statusoppdatering lokal smittesituasjon

Det er framleis kun påvist eitt nytt tilfelle av covid-19 i Surnadal kommune og det pågår smittesporing. 

10.08.2020: Det er påvist eitt nytt tilfelle av covid-19 i Surnadal

Kommuneoverlege Bjørn Buan melder om at det i dag vart påvist eitt nytt tilfelle av covid-19 i Surnadal kommune. 

04.08.2020: Forsterka besøksrestriksjonar ved Surnadal sjukeheim for perioden 4.-31. august

Kommuneoverlegen har vald å forsterke besøksrestriksjonane ved Surnadal sjukeheim i ein periode kor mange kjem heim frå ferie. 

04.08.2020: Kommuneoverlegen anbefalar testing etter alle utanlandsreiser

Foto: CDC, Alissa Eckert Ferien går mot slutten og mange skal snart tilbake til jobb, barnehage og skule. Fleire har feriert i utlandet, kor smittetrykket er langt høgare enn i Norge. Dette gjeld og «grøne land».

Krisesenteret for Orkdal og omegn søker miljøarbeider i 100% stilling.

Surnadal kommune er samarbeidskommune i Krisesenteret for Orkdal og omegn og vidareformidlar difor stillingsannonsen under:

Oppdatert 21.07: Faktura for barnehage og SFO frå korona-stenginga korrigert i faktura utsendt for mai 2020

Kom og hent husnummerskilt !

Surnadal kommune sit på ei mengde uavhenta husnummerskilt.