Opningstider i barnehagane og SFO frå 18. mai:

Frå måndag 18.05.20 blir opningstida i barnehagane og SFO i Surnadal kommune kl.07.30 til 15.00. Informasjon om nye opningstider er sendt til førsette.

11.05.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga - reopning 5.-10 trinn

Kriseleiinga hadde i dag sitt første møte i mai månad. Mykje handla sjølvsagt om reopninga i skulane 5.-10. trinn og i samfunnet elles.

Surnadal kino opnar igjen … men berre for 30 om gongen.

  Kulturhuset vil framleis vere stengt, men det vil, inntil vidare, bli vist film på onsdagar og søndagar. Og sia 17. mai er på søndag, blir det berre vist to filmar på onsdag denne veka.    

Utlån av bøker

Biblioteket på Skei har no starta med utlån av bøker via Frivilligsentralen.

08.05.2020: Smittevernråd og pålegg til campingplassar og gjestehamner i Surnadal

Kommuneoverlege Bjørn Carsten Buan har i dag fatta vedtak iht smittevernloven § 4-1 om at fellesanlegg kan bli opna under bestemte føresetnader som er beskrive her.

Stangvik og Prestelva vassverk

Surnadal kommune ved Teknisk drift og entreprenørar vil måndag 11. mai kl 09 starte arbeidet med å koble til det nye behandlingsanlegget til Prestelva Vassverk.

Hagerømlingar - tips frå ReMidt

Hageplanter på ville vegar (hagerømlingar) kan gjere skade på artsmangfaldet. Renovasjonsselskapet vårt har samla nokre gode tips og råd om korleis du kvittar deg med uønska artar på ein trygg måte.

30.04.2020: Statusrapport frå kriseleiinga

Ordførar Margrethe Svinvik Nathan Lediard Det er vår og om nokre timar er det 1. mai. Mai er vanlegvis ei høgtid for nasjonale og private markeringar og merkedagar, til glede for arbeidsfolk, unge og eldre. Denne våren blir annleis, men vi skal som samfunn forsøke å normalisere oss etter ei tid med nedstenging og forbod

Oversikt over smittevernveiledarar for bransjar og sektorar

På denne sida har vi samla lenker til sentrale nasjonale veiledarar om smittevern for ulike bransjar og sektorar under covid-19.

Forlenging av skutersesong i Surnadal

Surnadal kommunestyre har vedteke ei midlertidig endring av gjeldande retningsliner for motorferdsel i utmark. Snøskuter til hytte kan i år nyttast fram til og med 3. mai.