Det er fleire som ringer og lurar på kvifor dei får varsel frå Altinn med informasjon om brev frå kommunen. Er du litt usikker på og kanskje litt irritert over å få slik digital kommunikasjon? Her har vi samla litt informasjon om digital post og håpar dette er til hjelp.

Surnadal kommune skal byggje ein ny og flott skule for 1.-10.trinn på Øye skuleområde, som skal stå ferdig i løpet av skuleåret 2020/2021.

 

 

Vi ønsker innspill fra næringslivet om hvordan kommunene oppleves i næringsarbeidet vårt, som f.eks. service, saksbehandling, etableringshjelp, tilrettelegging, næringsarealer mv.

Skattelista for eigedomsskatt i Surnadal kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset frå 01.03.2019.

 

 

Gjeld søknader om

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting

 

 

Det er no starta anleggsarbeid i Røvegen ved Røbrua. Under arbeidsperioden vil det bli noko redusert framkommelegheit og vegen ved Røbrua vil vere heilt stengt frå måndag 25. februar kl. 07.30 til tysdag 26. februar.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Gunnar Bøe på tlf. 482 40 738 eller Vakttelefon (teknisk) på tlf. 416 35 388.

Åpningstider i vinterferieveka: 26. - 28. februar

For fjerde år på rad vert det arrangert ein landsdekkande sommarleir for barn under 18 år som har ein pappa eller mamma med demens, der den friske forelderen eller anna vaksen ressursperson også deltek. Leiarane på leiren består av fagpersonar og ungdom som sjølve har erfaring som pårørande. Under finn du invitasjonsskrivet om leirtilbodet og påmelding.

Vi minner om at søknadsfristen for opptak i kommunale barnehagar i Surnadal for barnehageåret 2019-2020 er 15. februar. Her er informasjon til deg som skal søkje om barnehageplass.

Vi har fortsatt ledig fleire oppdrag som støttekontaktar. Gjerne unge og vaksne menn.