Varselinstruks ved funn av dyrekadaver etter flaumen

Ved funn av kadaver av sau eller ku, ber vi alle om å varsle Surnadal kommune ved Råg Ranes på mobil: 90139231. Potensielle eigarar vil bli kontakta av kommunen. 

Ledig stilling: Kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommunar

Vi har ledig nyoppretta interkommunal stilling som psykolog/psykologspesialist i kommunane Rindal og Surnadal, der Rindal er vertskommune. Stillinga er lyst ut med forbehald om politisk godkjenning.

Informasjon om flaum i elva Surna - oppdatering

Oppdatering kl. 12:30: Surnadal kommune har no oppheva krisestab og avventar situasjonen. Fylkesveg 325 er open for vanleg trafikk. Det pågår redningsaksjon av sauer og kyr som er teke av flaum i elva Surna. Politiet oppfordrar alle om å sikre husdyra sine og følge med på flaumen. Surnadal kommune har sett krisestab og følgjer situasjonen tett.

Vegarbeid: Vegstenging og kolonnekjøring Todalsvegen 18-19 september

Forsterkinga av Todalsvegen mellom Åsbøen og Svinvika nærmar seg slutten. Ein del av strekningen er så smal at det ikkje er mogleg å ha trafikk på vegen når asfalten blir lagt.

Valresultat i Surnadal

Oppteljinga etter kommunestyrevalet i Surnadal er no klart. 

The Elections in Norway - if, how and where you can vote in Surnadal

Are you a Norwegian or foreign national and unsure whether you can vote at this year's municipal and county council elections? See what rules apply to you.

Pasient- og pårørandeopplæring 2019 - Helse Møre og Romsdal

Her er oversikt over kurs- og gruppetilbod til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, hausten 2019.

Melding frå kultureininga

Ein kan søkje om prosjekttilskot til kulturtiltak (ikkje vanlege driftstiltak) med søknadsfrist 16. september.

Askeladden på biblioteket

«Askeladden og gullfuglen» er ikkje av dei mest kjente eventyra. Dess større grunn til å få det med seg når Askeladden Friteater kjem til Surnadal folkebibliotek onsdag 11. september kl. 10.  

N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge