17.mai i Surnadal kommune

Det er stor aktivitet over heile kommunen på nasjonaldagen, og vi har prøvd å samle saman det vi kjenner til på facebooksida "17. mai i Surnadal

Bilder frå utdeling 08.05.18.

Tysdag 8.mai 2018 var det utdeling av klokker til arbeidstakarar som i løpet av 2017 har arbeidd 25 år i Surnadal kommune, og kunstverk til dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2017. Utdelinga vart gjennomført på Thon Hotell Surnadal, med underhaldning, talar og middag.

Barnevernet sender no ut posten digitalt

Interkommunalt barnevern for Halsa, Rindal og Surnadal har oppstart av elektronisk arkivering frå måndag 30.04.18 kl.12.00, og frå same tidspunkt blir alle utgåande brev sendt digitalt.

Bygdeboknemda inviterer til: Ope møte om nye bygdebøker for Øvre Surnadal

  Onsdag 2. mai kl. 19.00 på Mo oppvekstsenter.

Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021, offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.

Trafikksikringsplanen for Surnadal kommune 2006 – 2009 skal no rullerast

Trafikksikringsplanen skal legge føringar for trafikksikringsarbeidet i kommunen.

Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting

Gjeld søknadar om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting. Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00. Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no Søknadsfrist 15.mars    

Efaktura-kampanje

Då er tre heldige vinnarar à kr 1000,- trekt: Therese Bersås Anders Ansnes Karlsen Odd-Arne Wiker

Vi har mottatt ditt bestilte husnummerskilt

Husnummerskilt som vart bestilt i september - oktober - november er no klare for henting på kommunehuset, sørvistorget. Opningstid  kl. 09.00 - 15.00.

Oppstartsmøte for kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

Torsdag 23. november 2017 møtte Sunndal og Surnadal kommunar saman med dagler leiar av Todalsfjordprosjektet Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde.