Biblioteket vil stenge for å ha meir ope

Viktig å merke seg om du brukar biblioteket på Skei: no bør du fylle opp med bøker, for biblioteket vil bli stengt i fem veker frå 24. september.

Høyring - Framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

Lensmannskontor får nye telefonnummer

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil fleire lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med verknad frå tysdag 11. september kl 08.00. 

NAV-kontoret stengt mandag 3.september

NAV-kontoret i Surnadal har stengt mandag 3.9.18 pga kurs.        NAV kan kontaktes sentralt på tlf: 55 55 33 33.

Open symjehall frå 3. september

Symjehallen opnar igjen for bading på kveldstid.  

SMS-tenesta ute av drift ved Surnadal legesenter

Ved Surnadal legesenter vil SMS-tenesta med kontakt mellom pasientar og legesentret (timebestilling, bestilling av reseptar, påminning om time, heimeside for legesentret) vera ute av drift frå 23.08. og ein periode  framover. Dette på grunn av at dataleverandør har trekt seg ut av avtale på kort varsel. Det vil ta minimum ei veke før ny leverandør av SMS-tenesta er på plass.

Norskundervisning hausten 2018 - Vaksenopplæringa

Surnadal vaksenopplæring ønskjer velkommen til norskundervisning hausten 2018 

Lekkasje/røyrbrot ved Toneheim

På grunn av ein lekkasje ved Toneheim, er abonnentar i området Sætergarden -Øra bru utan vatn.  

Skulestart måndag 20. august

Alle skulane i Surnadal startar opp att måndag 20.august. Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter: Alle trinn startar kl. 08.30 Mo oppvekstsenter: Alle trinn startar kl. 08.25 Stangvik skule: 1. trinn startar kl. 10.00, 2.-7.trinn kl. 08.25 Todalen skule: 1.trinn startar kl. 08.30, 2.-7.trinn kl. 08.30 Øye skule: 1.trinn startar kl. 09.30, 2.-7.trinn kl. 08.55 Surnadal ungdomsskule: Alle trinn startar kl. 08.55.  

Rokonkurranse og kommunekamp 1. september i Svinvika!

1.september kl.13.00 arrangerer næringsutviklingssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal rokonkurranse og kommunekamp i Svinvika.