Utlån av bøker

  Biblioteket på Skei har no starta med utlån av bøker via Frivilligsentralen.  

Stangvik og Prestelva vassverk

Surnadal kommune ved Teknisk drift og entreprenørar vil måndag 11. mai kl 09 starte arbeidet med å koble til det nye behandlingsanlegget til Prestelva Vassverk.

Hagerømlingar - tips frå ReMidt

Hageplanter på ville vegar (hagerømlingar) kan gjere skade på artsmangfaldet. Renovasjonsselskapet vårt har samla nokre gode tips og råd om korleis du kvittar deg med uønska artar på ein trygg måte.

Forlenging av skutersesong i Surnadal

Surnadal kommunestyre har vedteke ei midlertidig endring av gjeldande retningsliner for motorferdsel i utmark. Snøskuter til hytte kan i år nyttast fram til og med 3. mai.

Digital søknad om sosialhjelp

        Kommunene NAV Sunndal, NAV Surnadal og NAV Tingvoll tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.

Tilskotsordningar Surnadal

Surnadal kommune har nokre faste tilskotsordningar for lag, og andre, som driv innafor kulturområdet. Desse har vore kunngjort før, men sia det er andre ting som, naturleg nok, har stole merksemda i det siste, kjem det ei påminning her:

Sentralbordet i påskeveka

  Sentralbordet i Surnadal kommune er stengt frå onsdag 08.04. kl.12.00 fram til tysdag 14.04. kl. 09.00.     

Melding frå økonomiavdelinga om betaling for BHG/SFO for mars

Tilsendt faktura barnehage/SFO for mars 2020 med FORFALL 16.04.2020: Avvent betaling av denne fakturaen til ny beskjed blir gjeve frå kommunen.

Ta hensyn - også på tur!

  Vi er alle i ein spesiell situasjonen for tida, og alle må bidra i dugnaden om å begrense koronasmitten.

Koronanytt 19. mars

Her ei kort oppdatering frå Surnadal kommune etter vårt statusmøte i kriseleiinga i formiddag: