Meld frå om feil eller manglar

Dersom du vil melde frå om feil og manglar knytt til kommunen sitt veg-, vass- eller avløpsnett kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedst på denne sida. Meldingane kan for eksempel vera om hol i vegen, svarte gatelys, lågt vasstrykk, tett sluk, forureining på land og sjø, med meir.

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt er ein nyoppretta prosjektstilling for ungdom mellom 12 -23 år og er ein del av kommunen sitt førebyggande arbeid blant barn og unge.

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m 3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .

Feiing av hytter og fritidsbustader

Fleire har kontakta oss med spørsmål knytta til feiegebyr på hytter og fritidsbustader. Brann- og feiarvesenet har laga eit inforskriv om bakgrunnen for dette gebyret og korleis tenesta blir gjennomført.

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt.

Politiske møteveke

Møteinnkallingar -veke 43 måndag 22.10.2018. Administrasjons- og administrasjonsutvalet  (AAU) onsdag 24.10.2018. Hovudutval for oppvekst (OPP) onsdag 24.10.2018. Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN) torsdag 25.10.2018.  Hovudutval for helse og omsorg (HHO)            

Ny runde med ICDP foreldregrupper

Snart blir det oppstart av  nye ICDP- foreldregrupper i Surnadal kommune!

Gratis lågterskeltilbud for deg som slit med rusmiddelavhengighet

Elvebredden møteplass er eit lågterskeltilbod for deg over 18 år som slit med rusmiddelavhengighet (legal og/eller illegal rusmiddel).

Eldrearbeidsprisen 2018

Eldrearbeidsprisen vart etablert i 2011 og vi lyser no ut etter kandidatar for 2018. Prisen skal gå til person, lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønna eldrearbeid.

Bygdebokkontoret ute på fotografering

Vi vil no starte med fotografering av heimar til dei nye bygdebøkene for Øvre Surnadal.