21.12.2020: Smittesporing i Kristiansund med forgreining til Surnadal

Det pågår smittesporing i regi av Kristiansund kommune med forgreining til Surnadal kommune. 

21.12.2020: Jul, testing og koronavaksine

Vi har ingen nye påviste smittetilfelle og det pågår heller inga aktiv smittesporing i Surnadal kommune no rett før jul.

Sjekkliste før du reiser heim til jul

Oppdatert 13.12.2020.

15.12.2020: Besøksrestriksjonar for sjukeheimen i jula

I samråd med kommuneoverlegen gjeld følgjande besøksrestriksjonar for sjukeheimen i jula:

14.12.2020: Besøksstansen ved sjukeheimen er oppheva

Den midlertidige besøksstansen sjukeheimen hadde i helga, er no oppheva og vi går tilbake til besøksrutinene som dei var før helga. Det vil komme eigne føringar for kva som blir gjeldande besøksrutiner i jula.

13.12.2020: Revidert forskrift om innreisekarantene og 6 unntak frå karantenehotell

Helse- og omsorgsdepartementet har 13. desember 2020 fastsett endringar i covid-19 forskrifta, som mellom anna får konsekvensar for innreisekarantene og kriterie for unntak frå karantenehotell. Endringane trer i kraft frå kl. 17.00 i dag.

13.12.2020: Skuletrinn i normal drift måndag

Stengte skuletrinn gjenopnar i morgon.

11.12.2020: Oppdatering av smittesituasjonen

Dei tiltaka som er sett i verk lokalt går som planlagt og kommunen held fram med smittesporinga. Vi håpar på fleire avklaringar i løpet av laurdag, men dette avheng av kapasiteten på testlaboratoriet. 

10.12.2020: Nytt påvist smittetilfelle med covid-19 og kortvarig stenging av to skuletrinn

Kommuneoverlegen fekk i kveld melding om eit nytt påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal kommune.

10.12.2020: Nasjonale råd om besøk og overnatting i jula

Helse- og omsorgsdepartementet har bede Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å vurdere korleis ein bør organisere overnattingsbesøk i jula.