Sommarjobb for ungdom 2019

Ungdomar som er registert busett i Surnadal kommune kan søkje på ordninga "Sommarjobb for ungdom".

Ledige stillingar i skular og barnehagar

Under Ledige stillingar finn du meir informasjon om stillingane og opplysningar om søknadsprosessen. Hugs å søkje elektronisk på ledige stillingar i Surnadal kommune.   SØKNADSFRIST: 26.04.2019  

Stikk UT-sesongen 2019

Det nærmar seg: 1. mai startar STIKK UT-sesongen 2019.     I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!

Feieavgift for dei som bur i burettslag - utseksjonerte leilegheiter

Kommunen har teke i bruk eit nytt feieprogram. Det har vist seg at dette programmet har handtert feieavgift på utseksjonerte leilegheiter feil. Dette er vi no klar over og oppretting er i gang.

Søknadsfristar – kultureininga

Surnadal kommune, kultureininga, har fleire tilskottsordningar og tildelingar av leigetid i gymsalar m.m. som skal avgjerast med det første.

Faktura kommunale avgifter på veg

Har du spørsmål knytta til faktura kan du lese gjennom punkta under og kanskje få svar på det du lurar på. Er det framleis noko du ikkje forstår, kan du ta kontakt med oss.

Ønskjer du å TA TAK?

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse.

Invitasjon til grendamøte om Kavlvegen kultursti på Åsen

Vi som arbeidar med Kavlvegen kultursti ønskjer grunneigarar, naboar og andre interesserte hjarteleg velkomne til grendamøt på Åsen bygdemuseum, torsdag 14. mars kl. 19:00- 20:30. På møtet skal vi fortelje litt om planlagde aktivitetar på Åsen i tida framover.

Innskriving av 1. trinnselevar

Digital post frå Surnadal kommune

Det er fleire som ringer og lurar på kvifor dei får varsel frå Altinn med informasjon om brev frå kommunen. Er du litt usikker på og kanskje litt irritert over å få slik digital kommunikasjon? Her har vi samla litt informasjon om digital post og håpar dette er til hjelp.