Surnadal folkebibliotek har gjort ein vri for å gi brukarane eit godt tilbod før påska startar for fullt.

Det er, pr. torsdag føremiddag, berre rundt 25 billettar att til kveldens store hending; nemleg «Give Me 5» med alle femteklassingane i kommunen, Torgeir Leivdal, Anne Kleivset og Henning Sommerro.

 

Trafikksikringsplanen skal legge føringar for trafikksikringsarbeidet i kommunen.

  • Måndag 19.03.2018 kl. 13.00  Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18  kl. 13.00   Hovudutval for teknikk, miljø og næring  Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18. kl.08.00  Hovudutval for oppvekst Sjå sakliste
  • Onsdag 21.03.18 kl. 09.00. Ungdomsrådet Sjå sakliste
  • Fredag 23.03.kl.  Plan og byggenemnd for Øye skuleområde Sjå sakliste
  • Fredag 23.03.18 kl.11.00  Formannskapet Sjå sakliste

Arbeidsgiver: Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Stillingstittel: Daglig leder

Sted: Halsa

Frist: 15.04.2018

Tiltredelse: 01.08.2018

Varighet: Fast

I dag har dei eldste barna i barnehagen markert Barnehagedagen 2018.

Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

Fakta Barnehagedagen:
Barnehagedagen er ein årleg markering der barnehagane åpner dørene for andre for å vise og synliggjere barnehagens aktivitetar - der leik, læring, danning og omsorg er grunnleggjande. Barnehagedagen markeres i mars kvart år, første gong i 2005. Dagen markeres i mange barnehagar landet rundt, og har vorte ein tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Symjehallen og gymsalen ved ungdomsskulen vil halde stengt i veke 10, dvs 5-10 mars.

Unnateke er onsdag 7. mars, som vil ha vanleg opningstid.

 MOT som universalverktøy 24/7

  korleis du kan bidra til eit varmare og tryggare samfunn

– for leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge.

Dato   : Tirsdag 06.mars

Tid       : Kl. 18.00-20.00

Stad    : Surnadal ungdomsskule - kantina

 

Da er det klart for Stikk UT! ski også i Todalen!

Gjeld søknadar om

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting.

Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00.

Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no

Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist 15.mars