Husnummerskilt som vart bestilt i september - oktober - november er no klare for henting på kommunehuset, sørvistorget.

Opningstid  kl. 09.00 - 15.00.

Bygdebok

Band 2 av det nye bygdebokverket for Surnadal er like om hjørnet! Det blir offisiell lansering i Bondehuset i Stangvika den 12. desember, men vi tjuvstartar med boksalget alt laurdag 9. desember.

13.12.17 kl. 18.00  Formannskapet  Sjå sakliste

14.12.17 kl. 09.00  Kommunestyret. Sjå sakliste. 

Følg møtet i kommunestyret på Kommune-TV.

Som nominert til Etikkprisen 2017 var representantar frå Surnadal kommune den 8. desember i Oslo for å delta på prisutdelinga.

Torsdag 23. november 2017 møtte Sunndal og Surnadal kommunar saman med dagler leiar av Todalsfjordprosjektet Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde.

28.11.17 kl. 09:00   Formannskapet                                        Sjå sakliste

30.11.17 kl. 09:00   Hovudutval for helse og omsorg         Sjå sakliste

 
 

NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga.

Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.

Pilskarvegen er no stengt for all motorisert trafikk ved Pilskarvegen bru.

Dalavegen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.