Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting

Gjeld søknadar om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting. Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00. Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no Søknadsfrist 15.mars    

Rekneskap 2017 med notar

Rekneskap 2017 for Surnadal kommune viser eit netto driftsresultat på NOK 7,8 mill., og eit rekneskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på NOK 6,4 mill. Det gode resultatet kjem av god og nøktern drift i avdelingane, god skatteinngang og ekstra statlege inntekter til integrasjon og tilskot til ressurskrevjande brukarar.

Vegen ved Falla er opna

     

Symjehallen i vinterferieveka (20.-23. feb.)

Opningstider i vinterferien: Tysdag Familiebading kl. 15.00-18.00 Onsdag Babysymjing kl. 16.00-17.15 Helsesport kl.17.30-19.00 Revmatikerforeninga kl 19.00-20.00 Torsdag Familiebading kl. 15.00-18.00 Billettprisar: Barn kr 30,- Vaksne kr 50,- Depositum skåp kr. 20,-   Symjehallen tlf. 489 92 483

Politiske møte - veke 6

12.02.2018. kl. 12:00   Hovudutval for helse og omsorg 13.02.2018. kl. 09:00  Kommunestyret .  Følg møtet i kommunestyret på kommune-TV .

Svømmehall

 

Tilbod om desentralisert sjukepleiarutdanning

Frå hausten 2018 tilbys desentralisert 3 årig Bachelor program i sjukepleie.  Søknadsfrist 15. april.

Politisk møteveke - veke 5

06.02.18 kl. 09.00  Formannskapet                                                 Sjå sakliste 07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for oppvekst                               Sjå sakliste 07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for teknikk, miljø og næring   Sjå sakliste

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare

  I Surnadal er det sett av tid til vaksinasjon desse dagane: Måndag 26. februar 13:00 - 15:00 Måndag 19. mars 13:00 - 15:00 Måndag 7. mai 13:00 - 15:00. Stad: Surnadal helsestasjon, tlf. 71 65 58 80.  

Efaktura-kampanje

Då er tre heldige vinnarar à kr 1000,- trekt: Therese Bersås Anders Ansnes Karlsen Odd-Arne Wiker