Barnevernet sender no ut posten digitalt

Interkommunalt barnevern for Halsa, Rindal og Surnadal har oppstart av elektronisk arkivering frå måndag 30.04.18 kl.12.00, og frå same tidspunkt blir alle utgåande brev sendt digitalt.

Politiske møte - veke 17

Torsdag 26.04.18 kl. 09.00.  Hovudutval for helse og omsorg.  Sjå sakliste Torsdag 26.04.18 kl. 09.00.  Ungdomsrådet.  Sjå sakliste

Bygdeboknemda inviterer til: Ope møte om nye bygdebøker for Øvre Surnadal

  Onsdag 2. mai kl. 19.00 på Mo oppvekstsenter.

Ledig stilling ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Vi søker ny daglig leder.

Driftsstans ved Bøfjorden vassverk

På grunn av nødvendig reparasjonsarbeid blir det stopp i vassforsyninga i  område Settem til Heggem på nordsida i Bøfjorden utover dagen måndag 23.04.18. På grunn av feil i programmet, har det ikkje vore muleg å nytte telefonvarsling. Dette beklagar vi.

Årets Stikk UT!-turar

Første mai startar årets Stikk UT!-sesong, og nedanfor ser du alle turane i Surnadal kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandar i løpet av veke 17. Om du ikkje får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Møte i oppvekststyret 18.04.18

Her kan du sjå sakliste.

Vil du ha årets Stikk UT!-premie?

Stikk UT ski-sesongen er over for denne vinteren, og det er ikkje lenger muleg å registrere turar. Det som ikkje er for seint, er å skaffe seg årets premie:            

Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021, offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.

Årsvikariat som dirigent og treblås-/musikklærer inntil 85 %.

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskole for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Vi har ledig inntil 85% stilling som treblås og musikklærer fra 01.08.18-31.07.19.