Frå hausten 2018 tilbys desentralisert 3 årig Bachelorprogram i sjukepleie. Søknadsfrist 15. april.

06.02.18 kl. 09.00  Formannskapet                                                Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for oppvekst                               Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for teknikk, miljø og næring   Sjå sakliste

 

I Surnadal er det sett av tid til vaksinasjon desse dagane:

  • Måndag 26. februar 13:00 - 15:00
  • Måndag 19. mars 13:00 - 15:00
  • Måndag 7. mai 13:00 - 15:00.

Stad: Surnadal helsestasjon, tlf. 71 65 58 80.

 

Då er tre heldige vinnarar à kr 1000,- trekt:

  • Therese Bersås
  • Anders Ansnes Karlsen
  • Odd-Arne Wiker

Før jul hadde Surnadal kommune ein kampanje som gjekk ut på å få fleire til å ta i bruk digital postkasse.

Vinnaren vart Gretha Therese Varvik. Vi gratulerer!

HIPS er et butilbod for personar med psykiske/rusrelaterte utfordringar. Vi representerer både faste boligar og overgangsboligar. HIPS ligg på Liabø i Halsa og eigarar er Halsa og Surnadal kommune.

Ledige stillingar ved HIPS (PDF, 11 kB)

Søknadsfrist: 25.01.18

Ons. 20.12.17 kl. 09.00  er det møte i hovudutval for teknikk, miljø og næring.

Sjå sakliste.

Husnummerskilt som vart bestilt i september - oktober - november er no klare for henting på kommunehuset, sørvistorget.

Opningstid  kl. 09.00 - 15.00.

Bygdebok

Band 2 av det nye bygdebokverket for Surnadal er like om hjørnet! Det blir offisiell lansering i Bondehuset i Stangvika den 12. desember, men vi tjuvstartar med boksalget alt laurdag 9. desember.

13.12.17 kl. 18.00  Formannskapet  Sjå sakliste

14.12.17 kl. 09.00  Kommunestyret. Sjå sakliste. 

Følg møtet i kommunestyret på Kommune-TV.